Το Vanity Fair έρχεται στο Amazon Prime Video στις 21 Δεκεμβρίου