Οι σκηνοθέτες το γύρισαν στις home made «ταινίες» μικρού μήκους